Mr. Anne van Glabbeek

Operationeel manager & Senior jurist

Opleiding

Master Rechtsgeleerdheid
Tilburg University

Specialisaties

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Contractenrecht
Bouw- en vastgoedrecht
IE-recht
Incasso
Ondernemingsrecht
Privacyrecht

Aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (Vva).

Nevenfunctie als ambtelijk secretaris van het College van Beroep van de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.