Wat gebeurt er met de huurovereenkomst bij een bedrijfsovername?

25 mei 2023

Indien iemand jouw bedrijf overneemt, of jij zelf een bedrijf over wilt nemen, hoe zit het dan met een lopend huurcontract met de verhuurder? Mag de verhuurder dit zomaar weigeren, of moet hij de nieuwe huurder accepteren? Dit vraagstuk speelde onlangs bij een cliënt van een van onze huurrecht specialisten Berry Toirkens. Het vervangen van een huurder bij een bedrijfsovername heet ‘indeplaatsstelling’. In deze blog wordt kort ingegaan op wat dit is, wanneer dit mag, en hoe het in de kwestie van onze cliënt afliep.

Wat kun je doen?

Wanneer je bij een bedrijfsovername de plaats van een huurder wilt nemen is het goed dit altijd eerst met de verhuurder te bespreken. Vaak zal een verhuurder, als je kan aantonen dat je aan de verplichtingen van het contract kunt voldoen, hier wel mee instemmen.

Indien een verhuurder er niet mee instemt dan zal de oorspronkelijke huurder de rechter moeten verzoeken om de nieuwe huurder in de plaats te stellen. De rechter wijst zo een verzoek alleen maar toe indien de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf en indien de nieuwe huurder voldoende waarborgen heeft voor een volledige nakoming van de huurovereenkomst én voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Onze zaak

In de kwestie van onze cliënt kon zij haar bedrijf, een restaurant, niet combineren met het opvoeden van haar kinderen. Ook was het voor haar niet mogelijk om structurele opvang voor haar kinderen te regelen. Zij heeft een van haar werknemers bereid gevonden om het restaurant over te nemen en voort te zetten. Zij was bereid haar bedrijf voor een erg schappelijke prijs te verkopen en daarnaast ten behoeve van de financiering ook nog een forse lening aan de nieuwe huurders te verstrekken. Hoewel twee van de verhuurders met het verzoek akkoord gingen werd deze door de derde verhuurder steevast geweigerd.

Omdat overdracht echt noodzakelijk was heeft Berry namens cliënt een kort geding gestart en de rechter verzocht om de nieuwe huurders in de plaats te stellen van cliënt. De rechter was het met Berry eens dat er sprake is van een zwaarwichtig belang en achtte het ook aannemelijk dat de nieuwe huurder voldoende waarborgen kon bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering en nakoming van de overeenkomst. Hierbij speelde ook een rol dat de verhuurder geen goede reden had om het verzoek te weigeren.

Het resultaat

De rechter heeft daarom het verzoek toegewezen en de nieuwe huurders in de plaats gesteld van onze cliënt. Zowel Berry als onze cliënt waren uiteraard erg tevreden met dit resultaat.

Heeft u ook een conflict over het huurcontract bij een bedrijfsovername? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze huurrechtspecialisten staan u graag bij.


Auteur: Koen van de Kerkhof

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.