Wat kan ik doen tegen barbecue-overlast van mijn buren?

22 mrt. 2023

Op 26 maart 2023 is de zomertijd weer van start gegaan. Dat betekent (hopelijk) beter weer en lekker buiten vertoeven. Helaas kan niet iedereen hier onbezorgd van genieten. Het mooie weer gaat helaas ook gepaard met een toename in klachten over burenoverlast. Een veel gehoorde klacht is stank- en rookoverlast veroorzaakt door barbecueënde buren. Sommige mensen vinden de geur gewoon onprettig, anderen hebben gevoelige luchtwegen of moeten hun ramen en roosters zelfs dichthouden om de rook buiten te houden. Maar wat kun je nou eigenlijk tegen barbecue-overlast doen? In deze blog vertellen we je meer over de geldende regels en de te nemen stappen.

Barbecueën: wat mag wel en wat niet?

Laten we voorop stellen dat het voor niemand een pretje is als je je tuin of balkon wordt uitgerookt door barbecueënde buren. Toch zul je enige overlast van je buren moeten dulden. Je kunt volgens de wet namelijk pas juridische stappen ondernemen als er sprake is van ‘onrechtmatig hinder’. Of hiervan sprake is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval en moet dus per situatie beoordeeld worden. Uit uitspraken van rechters volgt dat bij de beoordeling van ‘onrechtmatig hinder’ het volgende een rol speelt:

  • het type hinder;

  • de ernst van de hinder;

  • hoelang de hinder duurt;

  • hoe vaak de overlast zich voordoet;

  • de momenten waarop de overlast wordt veroorzaakt;

  • de gevolgen of schade die de overlast met zich brengen;

  • de hoedanigheid van betrokkenen (particulier/bedrijf);

  • eventuele (on)mogelijkheden om hinder en schade te voorkomen;

Naast het verbieden van onrechtmatig hinder in brede zin, kent de wet maar weinig concrete regels over barbecueën. Wel heeft de overheid bepaald dat het alleen is toegestaan om (een vuurtje) te stoken in een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, vuurkorf, vuurpot of gelpot. Daarbij is het verboden om geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt hout, snoeihout, afval, papier of karton te verbranden.

Regels in huurcontract of splitsingsstukken

Woon je in een woning waar je met een Vereniging van Eigenaars (VvE) te maken hebt? Dan kunnen er nog extra regels in de splitsingsstukken staan over barbecueën specifiek, of overlast in algemene zin. Kijk hiervoor in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en een eventueel huishoudelijk reglement.

 Woon je in een huurwoning? Controleer dan jouw huurcontract en de eventuele algemene bepalingen die daarbij horen. Hierin kunnen ook leef- en/of gedragsregels staan om (barbecue-)overlast te voorkomen.

💡Tip: Ervaar je overlast, omdat je buren graag een vuurtje stoken? Raadpleeg dan online ‘De Stookwijzer’. Via De Stookwijzer geeft het RIVM een stookadvies per locatie. Het stookadvies hangt af van de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit. Is de luchtkwaliteit erg slecht of is het bijvoorbeeld mistig of windstil? Dan kan het RIVM stoken afraden. Vooralsnog betreft het stookadvies – zoals de naam ook doet vermoeden – slechts een advies. Bij overtreding van het advies kun je wel een melding maken via De Stookwijzer. Jouw gemeente wordt dan op de hoogte gebracht van jouw melding en kan overgaan tot handhaving bij herhaalde overlast.

Stap 1: Ga in gesprek over de overlast 

Misschien een open deur, maar toch een hele belangrijke stap bij de aanpak van overlast: bespreek de overlast met jouw buren. Laat de buren weten dat je enorme last hebt van de rook en/of stank. Misschien hebben zij wel helemaal niet door dat zij overlast veroorzaken. Probeer vervolgens afspraken te maken, zodat zij de overlast zoveel als mogelijk beperken. Spreek bijvoorbeeld af waar de buren de barbecue neerzetten of op welke momenten er niet wordt gebarbecued. Ook kun je afspreken dat de buren minder overlast veroorzakende materialen gebruiken, zoals kokosbriketten in plaats van houtskool.

Vind je het spannend om het gesprek met de buren aan te gaan? Dan kun je ze ook een brief, WhatsApp-bericht of e-mail sturen.

Stap 2: Verzamel bewijs

Heeft het gesprek met de buren niets opgeleverd? Dan is het belangrijk dat je de overlast inzichtelijk maakt en bewijzen verzamelt. De aanpak van overlast valt en staat namelijk met bewijs.

Je schetst een goed beeld van de overlast door het bijhouden van een logboek. Hierin leg je gedurende een periode vast waar en wanneer je  de overlast ervaart en welke nadelen dit voor je heeft. Maak indien mogelijk ook foto’s of video’s van de situatie.

Stap 3: Ga opnieuw in gesprek

Als je de overlast in kaart hebt gebracht en heb vastgelegd, leg dit dan voor aan de buren. Misschien raken ze overtuigd door deze nieuwe informatie en zien ze in dat verandering nodig is. Zo niet, vraag dan hulp bij het aangaan van het gesprek van iemand die onafhankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de wijkagent, een buurtbemiddelaar of mediator.

Waarschuw de buren ook alvast voor de consequenties als een gewenste oplossing uitblijft.

Stap 4: Meld overlast bij de verhuurder en/of VvE

Woon je in een woning waarbij een VvE is betrokken en ervaar je overlast van een andere bewoner in het complex? Vertel de VvE dan over de overlastsituatie. De VvE kan een bemiddelende rol op zich nemen. Als de buren regels uit de splitsingsstukken overtreden, dan kan de VvE handhavend optreden. Zo kan de VvE een waarschuwing geven. En als dat niet helpt, dan kan de VvE een boete opleggen. Bij ernstige, structurele overlast kan de VvE een overlastveroorzaker zelfs het gebruik van zijn appartement ontzeggen.

Huur je een woning en ervaar je overlast van buren die van dezelfde verhuurder een woning huren? Meld dan de overlast bij de verhuurder. De verhuurder moet er namelijk voor zorgen dat jij huurgenot hebt. Dit betekent onder andere dat hij moet optreden tegen een overlastgevende huurder en/of praktische maatregelen moet treffen om de overlast te beperken of te voorkomen.

💡Tip: Meld de overlast - zoveel als mogelijk - schriftelijk bij de verhuurder en VvE. Overleg daarbij de bewijzen die je hebt verzameld. Zo help je de VvE en/of de verhuurder ook bij hun dossiervorming.

Stap 5: Vraag om handhaving door gemeente en/of wijkagent

Lukt het niet om in onderling overleg met de buren tot een oplossing te komen? Meld dan de overlast bij jouw gemeente. Veel gemeenten hebben een speciaal meldpunt voor overlast. Wees bij de melding zo specifiek mogelijk en stuur eventuele bewijzen naar de gemeente. Als de gemeente genoeg aanleiding ziet, dan sturen zij meestal eerst een inspecteur. Die onderzoekt de overlastsituatie en brengt een advies uit over de vervolgstappen. Als de overlast heel ernstig is of zich telkens herhaalt, dan kan de gemeente handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing, het opleggen van een verbod of een boete.

Verder is het aan te raden om de wijkagent in te lichten over de situatie. De wijkagent kan extra controles uitvoeren en in gesprek gaan met de buren over hun gedrag. Bij strafbare feiten kan de wijkagent handhaven.

Stap 6: Schakel juridische hulp in

Als praten niet helpt en de overlast maar blijft voortduren, schakel dan juridische hulp in. Een jurist of advocaat helpt je bij het maken van een goed overlastdossier. Vervolgens schrijft een jurist of advocaat de buren namens jou een brief. In eerste instantie zal de jurist of advocaat aansturen op een oplossing buiten de rechter om. Indien nodig spoort hij de VvE en/of verhuurder aan om ook in actie komen.

Stap 7: Ga naar de rechter

In het uiterste geval kun je (samen met een jurist of advocaat) de rechter vragen om het barbecueën te verbieden en/of daaraan voorwaarden te stellen. Een rechter kan eventueel bepalen dat de buren een boete moeten betalen als zij zich niet aan de uitspraak houden. Ook kan een rechter beslissen dat de buren eventuele schade moeten vergoeden.

💡Tip: Overlastsituaties zijn niet eenvoudig om via de rechter aan te pakken. Laat je daarom op tijd adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist.

Auteur: Amy van de Langenberg

Ervaar jij ook overlast veroorzaakt door jouw buren? Neem contact op met Fyner voor juridische hulp. Onze gespecialiseerde juristen gaan voor jou aan de slag en werken naar een oplossing waardoor jij weer ongestoord van jouw tuin en/of balkon kunt genieten. Wij gaan de strijd voor je aan!

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.