Verhuurder verhoogt huur om energieprijzen te dekken. Mag dat?

3 jan. 2023

Iedereen heeft er op dit moment mee te maken: de inflatie met als gevolg stijgende prijzen. Met name de hoge energieprijzen zijn een ‘hot topic’. Ook bij Fyner. We krijgen vragen van zowel huurders als verhuurders over bijvoorbeeld verhoging van de huurprijs of het servicekostenvoorschot. Mag een verhuurder de huurprijs verhogen om de hoge energiekosten te dekken? Of mag het voorschot zomaar worden verhoogd? In deze blog vertellen we je daar meer over.

 

Type huurprijs is bepalend

Of verhoging mogelijk is, hangt allereerst af van het type huurprijs dat je hebt afgesproken. Meestal staat dat in de huurovereenkomst. Grofweg zijn er 3 type huurprijzen:

Kale huurprijs: geliberaliseerd of sociale huur

In de overeenkomst kan staan dat de huurder een bepaald bedrag aan ‘kale huur’ is verschuldigd. De kale huur is de prijs die de huurder enkel voor het huren van de woning betaalt.

Is de kale huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst lager dan de liberalisatiegrens? Dan is er sprake van sociale huur. Lag de kale huurprijs boven de liberalisatiegrens? Dan spreek je over vrije sector huur of geliberaliseerde huur.

Servicekosten en nutsvoorzieningen

Naast de kale huur, kun je ook afspreken dat de verhuurder zorgt voor gas, water en elektriciteit. Meestal betaalt de huurder dan maandelijks een voorschot voor deze kosten. Je kunt ook afspreken dat de huurder een vast bedrag betaalt per maand. Anders dan bij een voorschot vindt er dan geen afrekening plaats.

All-in huur

Het kan ook zijn dat er een zogenoemde ‘all-in huur’ is afgesproken. Bij een all-in huur is het niet duidelijk wat de kale huurprijs is. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in het bedrag wat de huurder aan huur of andere kosten betaalt. De huurder betaalt dus 1 bedrag voor alles.

 

Verhogen: wat mag wel en wat mag niet?

Verhogen voorschot nutskosten/servicekosten

Pas als uit de afrekening blijkt dat de servicekosten of nutsvoorzieningen hoger zijn uitgevallen, kan de verhuurder het voorschot voor de nutsvoorzieningen of servicekosten verhogen. Een verhuurder mag niet meer in rekening brengen dan wat daadwerkelijk is verbruikt.

De verhuurder moet de huurder ieder jaar een afrekening sturen. Dit moet hij uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar doen. Bij deze afrekening moet de verhuurder een specificatie overleggen. Zo kan de huurder zien wat zijn verbruik echt heeft gekost. Uit de afrekening blijkt dus of de huurder teveel of te weinig betaalde via het voorschot. Betaalde de huurder minder dan hij daadwerkelijk heeft verbruikt? Dan mag de verhuurder het bedrag dat de huurder te weinig betaalde alsnog vragen. Ook mag de verhuurder het voorschot voor het jaar daarop verhogen. Werkt de huurder niet mee? Dan kan de verhuurder zich wenden tot de huurcommissie of de rechter.

Stuurt de verhuurder geen afrekening? Of stuurt hij bijvoorbeeld geen duidelijke specificatie? Dan hoeft de huurder niet akkoord te gaan met de verhoging. Als de huurder denkt teveel voorschot te hebben betaald, kan hij naar de rechter of de huurcommissie stappen.

Verhogen nutskosten/servicekosten

Als huurder en verhuurder een vast bedrag (dus géén voorschot) per maand aan servicekosten of nutsvoorzieningen hebben afgesproken, dan mag dit bedrag in principe niet verhoogd worden. Er is niet voor niets afgesproken dat dit een vast bedrag is.

Verhogen all-in huurprijs

Betaalt de huurder een all-in huurprijs? Dan mag de verhuurder de huurprijs niet verhogen. Wil de verhuurder de huurprijs toch verhogen, bijvoorbeeld vanwege de stijgende gasprijzen? Dan moet hij eerst een schriftelijk voorstel doen tot splitsing van de all-in huurprijs. Daarin legt hij uit welk deel de kale huur betreft en welk deel op de andere kosten ziet. Pas als de all-in huurprijs is opgesplitst, kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Hij moet hierbij dan de normale regels in acht nemen horende bij het type huurprijs zoals hiervoor beschreven.

De huurder hoeft het voorstel tot splitsen en de uiteindelijke verhoging niet te accepteren. Het is dan aan de verhuurder om de rechter te vragen om een oordeel.


Vraag hulp van Fyner

Het verhogen van de huurprijs of het voorschot gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zeker niet in tijden als deze. Bij Fyner helpen we je de verhoging aan te vechten of door te voeren. Onze huurrechtjuristen staan voor je klaar. Heb je andere vragen? Ook dan helpen we je verder.

Auteur: Amy van de Langenberg

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.